ما مخالف جنگیم

دانشگاه سوربن میزبان مدافعان خقوق بشر ایران

روز شنبه کنفرانس آزادی بیان با حضور بن حسن شیرین عبادی نرکس محمدی محمد علی دادخواه و عبدالکریم لاهیجی برگزار شد.

بن حسن رییس فدراسیون بین المللی حقوق بشراولین سخنران این نشست بود. بن حسن اولین زن مسلمان است که امسال به عنوان رییس این سازمان تین المللی انتخاب شده است.این سازمان که 155 کشور عضو آن می باشد هفته گذشته چهارمین شکایت خود علیه رامسفلد را با اتهام اعمال شکنجه توسط وی تقدیم دادگستری فرانسه کرد.

بن حسن ضمن اعلام خوش آمئ گویی به مهمانان ایرانی از برگزاری این نشست ابراز خوشخالی نمود و از نقض ان در کشور ایران انتقاد نمود.

عبدالکریم لاهیجی با ایراد سخنرانی در مورد ضرورت آزادی بیان به عدم حضور عبدالفتاح سلطانی اشاره نمود که دادکاه انقلاب علی رغم تبرئه وی از اتهامات مطروحه اسناد و مدارک و از جمله روادید وی را ضبط نموده است.

سپس شیرین عبادی سخنرانی خود را تحت عنوان آزادی بیان و زنان ارائه کرد.عبادی از جنبش فمینیستی ایران به عنوان حنبش قدرتمند یاد کرد که رهبر و شعبه ندارد اما در خانه هر فرد ایرانی است.وی ضمن اشاره به کمپین یک میلیون امضا خواهان تغییر قوانین زنان شد.عبادی که در سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی خود در پاریس نیز نظر خود را در مورد جنگ اعلام نموده بود  این بار در میان هموطنان خود اعلام کرد که به شدت با طرح مقوله جنگ علیه ایران محالف و معترض است .او از کشور فرانسه خواسته که خود را درگیر جنگ بیهوده نکنند.

عبادی در دانشگاه سوربن از کشور آمریکا خواست که خارج از قوانین بین المللی سازمان ملل و شورای امنیت اقدام ننمایدو از ایران نیز خواست که به قوانین بین الملل احترام بگذارد.

سپس محمد علی دادخواه ضمن گرامیداشت روز کوروش از نبود مراسم در ایران به این مناسبت انتقاد نمود.دادخواه که وکالت شماری از دانشجویان ستاره دارو اخراجی و زندانی  را بر عهده داردیاداور شد که هنوز سه دانشجوی بیگناه توکلی و منصوری و قصاتان در زندان به سر می برند.

نرگس محمدی نیز با اشاره به سوالی مبنی بر آمادگی ملت ایران برای جنگ گفت نه تنها ملت ایران آماده جنگ نیستند بلکه از آن متنفرند.ما جنگ را تجربه کردیم و آسیب های فراوانی خوردیم .اقتصاد ما با جنگ ورشکسته شد و قربانیان زیادی گرفت. مخالفت ما با تهدید آزادی بیان و انتقاد ما به حکومت در این زمینه به این معنا نیست که ما راه حل را جنگ و حمله به ایران میدانیم.آمریکا نمی تواند با ریختن بمب بر سر ملت ایران برای انها آزادی بیان بیاورد. تجربه آمریکا پیش روی جهان است .جنگ به چه هدفی می خواهد انجام شود آن هدف هر چه باشد برای ملت ایران بالاتر از امنیت و زندگی نیست.

محمدی نیز با انتقاد از وضعیت رسانه ها در ایران و توقیف مطبوعات و سانسور گفت که برای اطلاع رسانی صحیح جامعه نیازمند رسانه ای مستقل و ملی است.

 حاضران در جلسه با دست زدن های مکرر محالفت خود را تا جنگ اعلام نمودندو در پرسش پاسخ ها خواهان شکل گیری حرکت علیه جنگ شدند.

فدراسیون بین المللی حقوق بشر میزبان کانون مدافعان حقوق بشر ایران