آرزونامه‌ی داریوش بزرگ، ۲۵۰۰ سال پیش برای ایران‌زمین ، نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ

خبرها و مقالات دسته‌بندی نشده

در {کتیبه Dpd} تخت جمشید «اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ. به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ»

🔸 توضیحات
تکمیلی را در لینک زیر بخوانید👇

‎https://www.livius.org/sources/content/achaemenid-royal-inscriptions/dpd/

🆔 @Ir_Bahman

🆔@Ir_Azariha