اعتراض دیده بان ایران ، سیاست خارجه دعوای طلبگی نیست ،پان ترکهای ایران ازکجا هدایت میشوند؟ ، ویادداشت آقای نورالدین غروی ازاولین استاندارهای آذربایجان شرقی

خبرها و مقالات

درپاسخ به خط اول بیانیه 4 امام جمعه ونماینده های ولی فقیه دراستان های آذربایجان شرقی وغربی، اردبیل وزنجان مبنی بر، هیچ تردیدی درتعلق قره باغ به آذربایجان واشغال آن ولزوم بازگشت این اراضی به آذربایجان کشوراهل بیت (کدام اهل بیت؟،حتما منظورفرمانده های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل و ترکیه که نمیباشد * )نیست

وخبر

🆔 @TABRIZ_CT (که هرجه تلاش کردیم سایت ونامش را نیافتیم نه به فارسی ونه زبانهای دیگر، اگرشما یافتید مارا هم درخبر قرار دهید) با عنوان

توهین دیده بان ایران و خبر فوری به امامان جمعه تـبـریـز، ارومیه، اردبیل و زنجان

===============================================================

ویادداشت آقای نورالدین غروی ازاولین استاندارهای آذربایجان شرقی در پس انقلاب ، به این نحوه برخورد

البته این بی احترامی نیست . این چهار نفر باید از ملت ایران پوزش بخواهند و فاش کنند جریانی که آنان را به انتشار این اعلامیه وا داشته کدام است .  باید از خود بپرسند چرا امام جمعه همدان نه،

امام جمعه کرمانشاه نه، امام جمعه گیلان نه، تنها چهار استانی که زبانشان ترکی است ؟ این مشروعیت دادن به یاوه ای بنام “قوم” ترک و به پانترکیسم نیست ؟

باید کار این چهار نفر بشدت محکوم شود .

  • تاکید ازرادیوی ملی آزادگان است