ایسنا حمله به سفارت انگلیس در تهران ، این حرکت ۲۷ میلیارد تومن برای ملت ایران آب خورد

خبرها و مقالات

آذرماه سال ۱۳۹۱ افراد باصطلاح خودسر سفارت بریتانیا در تهران را تسخیر کردند و چند اثر هنری که جزو اموال دولت انگلیس بود را تخریب کردند. اخیرا در خبرها آمده که این آثار پس از ترمیم به سفارت بریتانیا در تهران برگشت داده شده و مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار پوند معادل ۲۷ میلیارد تومان هزینه خودسری عوامل خودسر از جیب ملت پرداخت شد