بامردم چه میکنید ؟ رخشان بنی اعتماد

خبرها و مقالات دسته‌بندی نشده

@BanietemadR بامردم چه می‌کنید؟کدام روزن رابرای شنیدن صدای مردم باز گذاشته‌اید؟هم‌چنان برآنید تا با خشونت،مردم را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی بدیهی‌ترین نیازهای شهروندی‌شان محروم کنید؟ بدانید که فریاد فرو خُفته درگلوی مردم این سرزمین درتاریخ ماندگار خواهد شد

#صدای_آبان۹۸ http://chng.it/xpS8FWyQJN