برگزاری مراسم فقدان محمد اشکان نژاد

خبرها و مقالات

انا لله و انا اليه راجعون

محترمآ به اطلاع واستحضار دوستان، بستگان و اشنايان گرانقدرمان ميرسانيم كه در فقدان جانگداز پدر عزيز و ارجمندمان آقاى محمد اشكان نژاد، در روز شنبه هفتم دسامبر ٢٠١٩ از ساعت ٥:٣٠ تا ٧:٣٠ بعد از ظهر در بنياد خويى به آدرس ذيل

Cheve Chevening Road,

Londo London NW6 6TN

گرد هم مى آئيم تا ياد و خاطره او را گرامى وپاس داريم.

در صورت امكان، شركت و همراهى شما عزيزان، موجب شادى روح ان مرحوم و تسلاى خاطر بازماندگان خواهد شد

پيشاپيش مراتب امتنان بيكران مارا از قبول زحمت و همگامى با ماپذيرا باشيد

خانواده هاى سوگوار:

اشكان نژاد، جعفرى، سيف اميرحسينى و فرزدى.