بسیاری از مردم نجیب و‌ آبرودارِ ایران گرسنه‌اند و محتاج ، حاصل عده ای با نمایش وچیدن دراماکن مجلل ارائه موهن وسخت جگرسوزاست، حسین دهباشى 🇮🇷‏

خبرها و مقالات

محل خاکسپاری و گورستان خمینی

بسیاری از مردم نجیب و‌ آبرودارِ ایران گرسنه‌اند. محتاج شیشه‌ای روغن و بسته‌ای رشته و کیسه‌ای برنج و قند و چای‌اند. عده‌ای این‌ها را تهیه و جعبه کرده و با چیدن‌شان در اماکن مجلل، نمایش و کاردستی درست می‌کنند. حاصلِ هُنرشان، ظاهری چشم‌نواز دارد و باطنی موهن و غم‌انگیز و سخت جگرسوز