بهاره هدایت،روایت نرگس محمدی ازابتلا به کرونا در زندان زنجان،تکذیب مدیرکل زندان زنجان ودر خواست کمک فرزندان برای دیدار با مادر

خبرها و مقالات

@HedayatBahare

روایت #نرگس_محمدی از ابتلا به کرونا در زندان زنجان: ۱۵ تیر: ۱۲ زندانی کرونایی در بند هستیم. از چند روز پیش که بیماری محرز شد، چند نفر سالم را از ما جدا کردند. مطلقا هیچ امکاناتی و هیچ رسیدگی پزشکی در بند نیست. حتی ژل شستشوی دست نداریم. فقط پروفن می‌دهند. نا و رمق نداریم.

بعضی‌ها میگویند اعتصاب غذا کن تا تلفن به علی و کیانا را بهت بدهند. اما نمی‌خواهم با مطالبه فردی اعتصاب غذا کنم. به دادیار گفتم فقط مانده شیر آب را هم به رویم ببندید. زندانی‌ام کردید، بچه‌هایم را گرفتید، کتکم زدید، تبعید کردید، و از هیچ شکنجه‌ای فروگذار نکردید. آب را هم ببندید.

مدیر کل زندانهای های استان زنجان: نرگس محمدی از بهترین امکانات برخوردار است منع تلفنی با فرزندان ندارد. زندان شهرستان هم بهترین ها را فراهم کرده

https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C?src=hashtag_click