بهاره هدایت ، فرهاد میثمی از بهترین لحظه زندگی یک زندانی «زن» گفته، الان همه از آزادی این بچه‌ها مرضیه ‌امیری- سانازالهیاری – سپیده قلیان -عاطفه رنگریز خوشحالند

خبرها و مقالات

فرهاد_میثمی از بهترین لحظه زندگی یک زندانی «زن» گفته، وقتی در سالن ملاقات کلاه‌ «عشق‌بافته»اش را به سر کودکش میکشد. از وقتی نامه را خوانده‌م نتوانستم جلوی این فکر مقاومت کنم که چرا او هم مثل خیلی‌ها بازتاب این عشق یا دلتنگی را فقط در زن جستجو میکند؟!الان همه از آزادی این بچه‌ها خوشحالند

#مرضیه_‌امیری #ساناز_الهیاری #سپیده_قلیان #عاطفه_رنگریز

 تو زندان زنان عموما خبری از مرزهای ایدئولوژیکی که این بیرون ما بین خودمون میکشیم نیست؛ الان همه از آزادی این بچه‌ها خوشحالند و تا یک ساعت آینده بند نفسی میکشه تا بعد باز تناقض این شادی با حبس‌های تلمبار شدهٔ اونجا خودش رو به رخ بکشه و.. اتفاقی نمیوفته، فقط سکوت حکم‌فرما میشه…