بهاره هدایت ، ۴سال و ۸ ماه حبس تعزیری به اتهام تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیروتبلیغ علیه نظام بعلت توئیتها

خبرها و مقالات

دادگاه مربوط به بازداشتم‌ در ۲۱ بهمن ۹۸، هفته پیش در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب برگزار شد و امروز حکم ابلاغ شد: حبس تعزیری: – ۴سال به اتهام اجتماع و تبانی، بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام #هواپیمای_اوکراین، – ۸ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام، بابت توییت‌ها،

@HedayatBahare

مجازات تبعی: – ۲سال محرومیت از عضویت در گروهها – ۳ماه خدمت در آسایشگاه سالمندان. اینها فقط حکم چند سال حبس و محرومیت است، اما آن ۱۷۶ نفر رفتند و دیگر برنمی‌گردند.. کشته‌شده‌های آبان هم.. #دادخواهی