جست‌و‌جوی “نان” در بین زباله‌های کرونایی

خبرها و مقالات

نگرانی‌ها برای شلوغی پایتخت، رشد ترافیک و حضور مردم در سطح شهر  در روزهای کرونایی همچنان پابرجاست، اما زباله گردان که بخش قابل توجهی از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند بی توجه به آنچه در شهر می‌گذرد، در بین زباله‌ها به دنبال “نان” می‌گردند. عکاس: مهدی نصیری ، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳   23 اردیبهشت 99