جمعی از دانشجویان ‌خواستار لغو شیوه نامه ضد دانشجویی شده‌ ، بهاره هدایت

خبرها و مقالات

جمعی از دانشجویان ‌خواستار لغو شیوه_نامه_ضد_دانشجویی شده‌ و رویه فعلی وزارتین را تعدی به زندگی روزمره‌ خود در محیط دانشگاه دانسته‌اند. لینک نامه را جهت امضا مجازی می‌گذارم. باید دید دانشجویان صحن دانشگاه را هم تبدیل به محل واقعیِ اعتراض‌شان خواهند کرد؟

https://t.me/shivenameenzebati/2 …

   واکنش‌ها به این توییت نشون میده ازش برداشت حمایت از مطهری شده، درحالیکه قسمت اول طعنه‌ایه به تعدد مطهری‌های مذهبی و سکولار که ادبیات و نگرش پاکیزه‌تری ندارند و مطهری فقط نمونه آشکاره. و اگر امکان گزینش نمایندگان مرد وسیعتر هم بود به انتخابی «به کلی» متفاوت منجر نمیشد. 1/2https://twitter.com/hedayatbahare/status/1191602689458790401 …