در این خاک زرخیز ایران زمین

خبرها و مقالات دسته‌بندی نشده

قلعه بابک

در این خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

همه کیششان مردی و داد بود

وز آن کشور آزاد و آباد بود

چو مهر و وفا بود خود کیششان

گنه بود آزار کس پیششان

همه رهرو راه یزدان پاک

همه دل پر از مهر این آب و خاک

پدر در پدر آریایی نژاد

ز پشت فریدون نیکو نهاد

کاری از: هنرمند جوان و خلاق آذری کشورمان، داریوش باقری

صدا: هنرمند پیشکسوت آذری کشورمان، استاد نصرالله مدقالچی تبریزی