در روز پدر یاد میکنم از دکتر مصدق پدر ملت ایران ، آزاده

خبرها و مقالات

Azadeh   @Azadeh8899

در روز پدر یاد میکنم از دکتر مصدق پدر ملت ایران که تمام زندگی خود را فدای میهن کرد و به رهروان خود آزادیخواهی، میهندوستی و مبارزه با استبداد را آموخت. او که گفت : “نجات وطن عالیترین و بزرگترین قانون است” و خود سنگین ترین هزینه ها را در راه وطن پرداخت. روحش شاد و راهش پررهرو!

RadioAzadegan,
[25.02.21 00:10]