دکتر مصدق گفت، برای دو روز حکومت دستم را به خون کسی آلوده نمی‌کنم

خبرها و مقالات

                                                                                                      

 آیت‌الله سیدرضا زنجانی در خاطرات خود می‌گوید:
«در یکی از ملاقات‌ها به مرحوم دکتر مصدق گفتم ایران امروز به شما و حکومت شما نیاز دارد یک عده اوباش و اشرار و مزدبگیر درصدد سرنگون ساختن شما هستند و ما در اسلام برای قتل، دو حکم بیشتر نداریم یا واجب است یا حرام، مستحب نداریم. اینها قتلشان واجب است و شما در این مورد کوتاهی نکنید. آن مرحوم جواب داد: من سنم از هفتاد و چندسال گذشته، برای دو روز حکومت دستم را به خون کسی آلوده نمی‌کنم.»