روز از آغاز ایستادگی مدنی فرهاد ميثمی و محمد حبیبی در اعتراض به شرایط نامناسب زندان اوین ، ضیا نبوی

خبرها و مقالات

۲

۲۸ روز از آغاز ایستادگی مدنی فرهاد_ميثمی و محمد_حبیبی در اعتراض به شرایط نامناسب زندان اوین می‌گذرد، اعتراضی که به ممنوع‌الملاقات شدن آنها انجامیده است. در این مدت برزان_محمدی و مهدی_مسکین_نواز از زندانیان سیاسی اوین نیز به این اعتراض مدنی پیوسته‌اند.. #زندان_در_زندانpic.twitter.com/wsoaX2XGDX