عنابستانی جدید رسید! اینبار گردنکشی یک قاضی برای یک پلیس راهور

خبرها و مقالات

https://t.me/RadioAzadegan/5871

سرباز: از قدرتت استفاده می‌کنی؟

قاضی: بله که استفاده می‌کنم. ببین اگر نمی‌دونی بدون، بذار بهت بگم؛ زمان شاه میگفتن خدا، شاه، میهن، الان میگن خدا، قاضی، قاضی..

(توییتر احسان سلطانی)

@yaser_arab57