فردا ۲۹ اسفند روز ملی شدن نفت است ، تهمینه میلانی

خبرها و مقالات

Tahmineh
Milani

هر گاه فردی زنده یاد پدرم را « دکتر» خطاب می کردند ، ایشان می گفتند دکتر فقط یک نفر بود و او« دکتر محمد مصدق » بود

در دوران دانشجویی استاد فرهیخته ای داشتیم به نام دکتر رفیعی که هرگاه دانشجویان او را دکتر صدا می کردند می گفت :

تیتر «دکتر » ‌تنها لایق « دکتر محمد مصدق است .»

این روزها دکتر قلابی فراوان است و برای همین این تیتر ارزش دوران دکتر مصدق ، پدرم و دکتر رفیعی را ندارد .وهمچنان اگر دکتر لقب فرد با دانش و شعور است ، تنها شایسته « دکتر محمد مصدق» است که نفت با تلاش و درایت ایشان ملی شد ، به امید آن که دوباره ملی شود .

یاد این بزرگ‌مرد تاریخ همواره گرامی باد