مارادونا رو ول کن، غضنفرو بچسب! کیوان صمیمی

خبرها و مقالات

از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر مصدق تاکنون، ایران و ایرانی صدمات زیادی از امریکا خورده است.

در این ۷۰ ساله، سلطه‌گر جهانی به اشکال مختلف در امور کشور ما دخالت کرده و چندین سال است که تحریم و جنگ اقتصادی نیز به آن اضافه شده است

با همه‌ی این احوال ضرباتی که یکه‌تاز و مارادونای قدرت بین‌المللی به ایران زده و می‌زند، نمی‌تواند به اندازه‌ی غضنفربازی‌های بعضی داخلی‌ها دروازه‌های توسعه، کرامت انسانی و اقتدار ملی را فروبریزد

فقط و فقط برآورده شدن حقوق حقّه‌ی زحمتکشان و تاثیر دادن آراء همه‌ی مردم در تعیین روش‌های اداره‌ی این مِلک مشترک است که می‌توانست و می‌تواند با تکیه بر انسجام “واقعاً ملی” جلوی حمله‌های مارادونای امپایر را بگیرد

اگر تندرَوی‌های افراد و یا نهادهای غضنفری با حرکت‌های مطالبه‌محور کارگران، معلمان، دانشجویان، … و همچنین با مطالبات حقوق شهروندی، تهدیدآمیز و سرکوب‌گرانه باشد، نتیجه‌ی محتوم آن تضعیف تیم ملی ایران در برابر تیم مهاجم خارجی‌ست

دشت ما گرگ اگر داشت، نمی‌نالیدیم
نیمی از گلّه‌ی ما را سگ چوپان خورده‌ست.