مرد آذری به مرداستانبولی،دنبال کتاب لغت هستم تا بتونم با شما صحبت کنم نشریه‌ی ملانصرالدین 10 جولای 1914

خبرها و مقالات

مرد نشسته (به ترکی استانبولی): افندی، دارید چیکار می‌کنید؟

‏مرد ایستاده (به ترکی آذربایجانی): دنبال کتاب لغت هستم تا بتونم با شما صحبت کنم.