می خواهند رئیس جمهور آذربایجان(جمهوری آذربایجان*) یا ایران شوند؟! فرید نصاری

خبرها و مقالات

بخشی از دومین مصاحبه بی رمق استخدامی را دیدم. هفت نفر بی سواد و مزخرف گو که نماد جمهوری جهل و خرافات اسلامی می باشند ، آمده بودند تا به هیچ سوالی پاسخ ندهند. هیچ حرفی برای گفتن نداشتند و فقط مشتی کلمات و واژه را ردیف کردند و با آنها جمله ساختند و وعده تو خالی دادند و فکر کردند ایرانیان چهل و دو سال وعده های دروغین خمینی و آل خمینی را فراموش کرده اند و فریب هفت مزدور استبداد و شاه سلطانعلی را می خورند که خود هم اکنون‌ جزو مقامات‌ عالی جمهوری اسلامی می باشند. مقاماتی که از بانیان و موجدان وضعیت سیاهی می باشند که به آن انتقاد می کنند و قصد دارند آنرا تعمیر کنند.

در مناظره دوم مزدوران شاه سلطانعلی و سرکوبگران آزادی و حقوق که چهل و دو سال در سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام، کشتار، بگیر و ببند، تبعید و تبعیض و خیانت و جنایت و فساد رژیم جمهوری اسلامی شریک بوده اند و در طول عمرشان همواره ضد آزادی و ضد کرامت انسانی و حقوق انسانی و شهروندی از جمله ضد زن و ضد حقوق زنان بوده اند، حالا به یکمرتبه مدافع حقوق زنان شده بودند.

مصیبت آنجا بود که یک جنایتکار تاریخی بنام ابرام قاتل از عدالت و عدل سخن می گفت. و سبزوار علی متوهم که قاتل هزاران جوان و نوجوان در جنگ ایران و عراق است و دستش تا مرفق در خون جوانان وطن ما آغشته است می خواهد امید را در دهان مردم بگذارد.

شیوه مناظره آنقدر خراب بود که حتی اعتراض بسیجی حزب الهی سعید جلیلی را هم در آورده بود‌.

هیچ کدام به ریشه اصلی فساد که ساختار استبدادی جمهوری اسلامی است نپرداختند. هفت پریشان گو بی رمق همگی از تغییر حرف می زدند. واقعا اینها نمی دانند بدون تغییر نظام سیاسی نمی توانند کوچکترین تغییری در نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کنند.

تنها یک سوال برایم روشن نشد که این هفت پریشان گو مهمل بالاخره می خواهند رئیس جمهور آذربایجان شوند یا رئیس جمهور ایران. می خواهند جانشین الهام علی اف شوند یا جانشین حسن روحانی. می خواهند بر قوه مجریه آذربایجان تکیه زنند یا قوه مجریه ایران.

چون از مناظره اول تا دوم ستایشگر آذری ها شده اند. توگویی در ایران فقط آذری ها زندگی می کنند. نکند ایران را با آذربایجان اشتباه گرفته بودند.

عجب توهین بزرگی به دیگر اقوام ایرانی و بخصوص هموطنان عزیز آذری ما که ملعبه دست مشتی مزدور شده اند.

این هفت تن می خواهند رئیس جمهور هر کشوری بشوند بشوند. برای ملت ایران هیچ راهکاری بجز عبور از جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه ای از شهروندان حقوند نمانده است . * تاکید ازآزادگان – ازفیس بوک

Farid
Ansari