نرگس محمدی از (تبعید گاه زندان زنجان ) ، اینجا فقر و موادمخدر و ترس از زیستن در کنار برخی چنین زندانیان خطرناکی بیداد می‌کند

خبرها و مقالات

نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر٬ در نامه‌ای از زندان زنجان از در دسترس بودن مواد مخدر گزارش داد

او درباره دیگر زنان زندانی که به گفته او ۶۰ نفر هستند نوشت: «فقرشان چنان است که حتی میل من را برای خریدن جنس خوراکی از فروشگاه ناتوان کرده است.»

او همچنین توضیح داد که فقر و اعتیاد برخی از «زندانیان خطرناک» که به اعدام محکوم شده‌اند، در او «هم احساس ترحم و هم ترس از زیستن در چنین زندانی را ایجاد کرده است.»

نرگس محمدی در ادامه نوشت که از خودم می‌پرسم «چرا باید به چنین زندانی تبعید شوم، گاهی هم می‌پرسم چرا زندانی شده‌ام، به چه جرمی؟»