نسرين ستوده را آزادكنيد ، وضعیت جسمی نسرین ستوده پس از سه هفته اعتصاب غذا رو به وخامت گراییده، نگرانی فرزندان‌ در مورد وضعیت جسمانی مادر

خبرها و مقالات

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، دست به اعتصاب غذا برای آزادی زندانیان سیاسی  که در معرض خطر ابتلابه کرونا هستند زده است. نسرین ستوده با انتشار نامه‌ای از زندان درخواستش را آزادی زندانیان سیاسی عنوان کرده است.

Nasrin
Sotoudeh
نسرین ستوده