نقش ضد ایرانی تلویزیون سعودی [ایران] اینترنشنال درمخدوش کردن اعتراضات مشروع مردم، وخدمت کارکنان ایرانی آن به رژیم آن ، محمد سهیمی

خبرها و مقالات

دوستان سلام: یکی‌ از مخرب‌ترین و ضد مردمی‌ترین دستگاه‌های تبلیغاتی در سراسر جهان تلویزیون سعودی [ایران] اینترنشنال است. اگرچه این سازمان به نام تلویزیون فعالیت می‌کند، ولی‌ در حقیقت یک دستگاه عظیم تبلیغاتی و بلندگوی رژیم دیکتاتوری-فاشیستی عربستان، دشمن شماره یک ایران و مردم ایران ، نه جمهوری اسلامی است.

این تلویزیون که با بودجه عظیم سرمایه داران وابسته به رژیم عربستان راه اندازی شد، به تیول تجزیه طلبان، جنگ طلبان، و مواجب بگیران کشور تبدیل شده است، که ماهیت واقعی‌ خودرا با مصاحبه با تروریست‌های تجزیه طلب الاهواز، پخش نمایش مضحک فرقه مجاهدین، و تهیه برنامه‌هایی‌ دایمی که در آن تجزیه طلبان شرکت دائم دارند، آشکار کرده است.

اینکه مدیریت اصلی‌ این دستگاه تبلیغاتی رژیم عربستان، که مدیریت فارسی‌ آن دستورات خودرا از آن دریافت می‌کند، بحث تجزیه ایران را دائما مطرح کند اصلا عجیب نیست. رژیم عربستان و دستگاه اطلاعاتی‌ آن در گذشته نقشه‌هایی‌ از خاورمیانه منتشر کرده ا‌ند که در آن ایران به ۵ یا ۶ “کشور” کوچک تقسیم شده است. تروریست‌های بلوچ دستکم از لحاظ ایدئولوژیک به وهابیون عربستان متصل هستند، و شواهد بسیاری وجود دارند که نشان میدهند که دستکم توسط دشمنان ثروتمند عرب ناحیه خلیج فارس، بخصوص عربستان، اگر نه خود رژیم عربستان، حمایت مالی‌ نیز میشوند. خود من چند سال پیش مقاله‌ای مفصل، اول به انگلیسی‌ و بعد به فارسی‌، درباره رابطه تروریست‌های بلوچ این رژیم‌ها منتشر کردم [لینک به آن در زیر پست است].

گروه تروریستی الاهواز نیز تا خرخره نوکر رژیم عربستان و احتمالا امارات است. به قول معروف، تنها کسی‌ که از رابطه تنگاتنگ رژیم عربستان با فرقه خائن مجاهدین نمیداند خواجه حافظ شیرازی است که صد‌ها سال پیش از دنیای ما رفت. منابع موثق در خود تلویزیون گفته ا‌ند که این فرقه یک نماینده در سعودی [ایران] اینترنشنال دارد، و دستورات مدیریت عرب این دستگاه با مشورت این نماینده ابلاغ میشود. البته همکاری این فرقه خائن با رژیم عربستان و دستگاه تبلیغاتی آن نه بی‌ سابقه است، نه عجیب. مجاهدین از بعد از اشغال عراق توسط آمریکا به یک سازمان جاسوسی-اطلاعاتی‌ تبدیل شدند که با همه دشمنان ایران، و همچنین نیروهای راست افراطی و فاشیستی جهان، از راست افراطی در آمریکا و اسرائیل، تا حتی اسپانیا همکاری دارد.

در حالیکه مدیریت بالای این دستگاه تبلیغاتی سیاست‌های رژیم عربستان را تبلیغ می‌کند، کارکنان ایرانی آن، از صادق صبا، عضو هیأت تحریریه این دستگاه تبلیغاتی، علی‌ اصغر رمضان پور، مرتضی کاظمیان، و حسین رسام گرفته، تا دیگران، از گویندگان ایرانی آن، از سیما ثابت که ادعا می‌کند “چسب به هم پیوستن استان‌های ایران وجود ندارد” تا نرگس توسلیان، دختر شیرین عبادی، در خدمت همان دستگاه هستند.

در این میان، نقش رمضان پور و کاظمیان که سردبیر‌های ارشد این تلویزیون هستند از همه مهم تر است، که به گمان من با چنین کاری به ایران و مردم آن خیانت میکنند.

ایمان دارم در ایران دموکراتیک آینده این خدمت گذاران ایرانی دستگاه تبلیغاتی رژیم عربستان باید پاسخگوی کارنامه خود باشند. البته اگر روابط جمهوری اسلامی با رژیم عربستان عادی شود، که مذاکرات برای آن در حال جریان است، این دستگاه تبلیغاتی نیز ممکن است برچیده شود، و آنوقت “زمستان رفته و سیاهی ذغال برای اینها مانده.” به امید آن روز.  Muhammad Sahimi