همه در کنار هم ، زیر یک پرچم، برای ایران ، جمال درودی

خبرها و مقالات

 در ۲۵ خرداد ۱۳۹۱، بیانیه از طرف عده ای از میهن پرستان به عنوان ” دروغ پردازی و دامن زدن به مسائل تیره‌های ایران توسط صدای آمریکا و بی بی سی را به شدت محکوم می کنیم”  انتشار یافته و همانگونه که انتظار می رفت بازتاب بسیار گسترده و موفقیت‌آمیزی در میان هم میهنان ایران و ایران دوستان داشت و مورد تایید همگان قرار گرفت.
ولی متاسفانه  در حاشیه آن تعداد محدودی از خود فروختگان و جدای طلبان که تنها نامی از ایرانی بودن را یدک می کشند و سر در آخور دیگری دارند نقاب از چهره کریه خود برداشتند و خصمانه در برابر آن موضع گرفتند و شدیدترین حملات را علیه آن بیانیه با ادبیاتی که خود لیاقت آن را دارند آغاز کردند.  که باعث یک دنیا تاسف است از اینهمه ناسپاسی. اگر امروز هر ایرانی آزاده ای حق دار،. چگونه می توان باور داشت که فرزندان ناخلف چنان برای پاره پاره نمودن مام میهن این چنین چنگ و دندان تیز کرده باشند؟ شرمتان باد ای روبه صفتان، شمشیر است با آن بازی نکنید.  شیر ژیان قرن‌هاست از این بیشه که خانه که بیشه اوست نگهداری کرده و هزاران سال دیگر پاسداری خواهد کرد.  آری شیر، شیر است اگرچه در زنجیر یا قفس باشد. یکباره و امثال شما لاشخورها و کفتارها را فرسنگها از این بیشه دور می سازد… اطمینان داشته باشید که ایرانیان آزاده و این میهن دوست بازماندگان کوروش ، بابک و فردوسی چون نیاکان خود از این سرزمین اهورایی پاسداری میکنند و آنرا همچنان سرسبز و خرم و آزاد به آیندگان می سپارند. این ایرانی نماها و پادوهای استعمار سعی بر این دارند که با ایجاد تنشهای قومی و پراکندن تخم نفاق آب را به سود اربابان خود گل آلود سازند و راه را برای تکه تکه کردن ایران هموار سازند.
اینان آن چنان از فرهنگ و تمدن ایران بدوراند و نمیدانند که قرنهاست این اقوام در هم آمیخته و تشکیل یک ملت واحد را داده اند. امروز نمیتوان در ایران خانه ای را بیابید که از اقوام مختلف شکل نگرفته باشد. و هیچگاه در سازمانها و تشکیلات سیاسی ، اداری، نظامی ، فرهنگی و قوای مقننه و مجریه و قضاییه مسئله ای به نام قومیت مطرح نبوده و نیست. ارتش ایران تشکیل شده از جوانان یک شهرها و روستاهای ایران. از کرد، بلوچ ، آذری ، خراسانی و گیلک ….. که همه در زیر یک درفش طی قرنها از تمامیت سرزمینی این مرز و بوم دفاع کرده اند.
اگر شما قوم گرایان با تاریخ ایران بیگانه هستید حتما جنگ ایران و عراق را بیاد دارید. آنرا مورد بررسی و تجربه و تحلیل قرار دهید و از خود بپرسید در حالیکه صدام از نژاد عرب بود پس ازحمله به خوزستان چرا قوم عرب زبان در کنار دیگر مردم خوزستان در مقابل آن سرسختانه ایستادگی کردند؟ و چرا جوانان از اقوام دیگر از آذری، فارسی، خراسانی، کرد و بلوچ، لر،  بختیاری به یاری آنان شتافتند و در کنار هم بدون طرح مسئله قوم گرایی بزرگترین حماسه های میهنی را آفریدند؟  در آن کار خون و آتش آنچه مدنظر بود ایران بود و استقلال ایران و تمامیت سرزمینی آن. در یکی از نوشتارهای این قوم پرستان خواندم: ”  به راستی ایران چیست که فارسی‌زبانان کفن پوشان برای حفظ چهارچوب آن با قمه و دشنه و چاقو به جان مردم افتادند؟  و برای همچنان کشوری تاریخ جعلی می سازند؟  فارس زبانان نظیر شصت تن مجبورند برای ادامه استثمار ملت های  غیر فارس و پروسه استعماری خود مدام در صنعت جعلیات تاریخی باشند….. ”  این لاطائلات بیشتر به جوک شبیه است و از بی سوادی و بی خردی نویسنده آن حکایت می کند و ارزش پاسخگویی ندارد. خوانندگان خود قضاوت خواهند کرد و در این مدت از این قبیل باد سرایی ها از مغز های علیل و بیمارگونه تراوش کرده بسیار دیده و خوانده ایم.  حتی جسارت و حقارت و ذلت را به جایی رساندند که زیر پرچم اجنبی رفته و آن را جزو افتخارات خود می دانند و چنین می گویند: ” ….  آذری ها،  ارمنی ها و کشتی های قفقازی با هزار و یک آرزو از ایران جدا شدند. و برای رهایی از شر ایرانی بودن فرشته نجات خود را یافتند و روسها به کمکشان شتافتند….  عرب ها ، کردها و بلوچها و ترکمن ها در آرزوی به دست آوردن شرایط گرجی ها با ارمنی ها و آذری های خوشبخت آذربایجان شمالی هستند….”  شرمت باد فرزند ناخلف که برای اقوام سلحشور و غیور و میهن پرست ایران این چنین آرزویی داری. یک انسان آزاده و با شرف هزاران بار مردم را به زیر پرچم بیگانه رفتن ترجیح می‌دهد و هرگز حاضر نیست زیر بار این ننگ ابدی برود. من نمیدانم اقوام ایرانی که این مرز وبوم خانه و کاشانه آنان است این توهین بزرگ را چگونه پاسخ می دهند.
آیا این مردم ستم کشیده و رنج دیده آذری و ارمنی و گرجی که سالیان سال در چکمه های غذاهای روز قرار گرفتند و سپس پشت دیوار آهنین رفتند این را برای خود افتخار و نوع آزادی می دانند؟  اگر شما قوم پرستان چنین برداشتی از آذری‌ها دارید به یاد بیاورید یک بار در سال ۱۳۲۴” فرقه دموکرات آذربایجان”  شما موفق شد نجات بخش! آذری ها باشد ولی این مردم میهن پرست و غیور آذربایجان با قیام خود آنان را فراری دادند و بار دیگر در کنار هم میهنان خود قرار گرفتند و به این افتخار کردند نه به زیر سلطه اجنبی رفتن را.
جدای طلبان و قوم گرایان از شما می‌خواهم بیندیشید و سپس پاسخ دهید ، یک ایران پاره پاره شده به نفع چه کسانی است؟ تنها خواسته استعمارگران نیست؟ آیا فکر نمیکنید یک ایران متحد و قدرتمند و مستقل برای منافع آنان دردسر ساز خواهد بود؟  البته یک ایران تکه تکه شده و از هم گسسته برای آنان قابل هضم تر است و در آن شرایط بهتر می توانند همین اقوام را که شما امروز سنگ آنان را به سینه می زنید یک به یک به زیر سلطه خود در می آورند. و با این نتیجه مطلوب برسند. :  تفرقه بینداز و حکومت کن”  فرزندان گمراه ایران، اگر هنوز ذره‌ای وجدان و احساس میهن دوستی و انسان دوستی در وجود خود می‌بینید بیایید خود را از تعصبات قوم گرایی و تامین خواست بیگانگان برهانید. بیاید تخم کین را به دور افکنده و با اتحاد و دوستی و برادری دست در دست هم دهیم و بسازیم ایرانی آزاد،  آباد و قدرتمند را و افتخار کنیم به ایرانی بودن خویش که بی‌گمان اینگونه می توانیم به خواست به حقوق همه ملت ایران یعنی همان دموکراسی و رفاه اجتماعی و آزادی دست یابیم. ای که این مهم آرزوی یکی که شهروندان و باشندگان این سرزمین است
پاینده ایران
جمال درودی – عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران
7مهر ماه 1398