وبازو بازجنایاتی سهمگین درسرزمین بلاخیزمان،بدست حاکمین سرکوبگروعوامل مزدورسرسپره بیگانه با هزارهادروغ ونیرنگ

خبرها و مقالات

اسامی ۱۲۷تن و بخشی ازجانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه بشرح زیر اعلام شده
است:

۱- تهران – مینا
شیخی
۲- تهران – گلناز
سمسامی
۳- تهران – علی
مرادمنش
۴- تهران – علی ده‌دلیر
۵- تهران – پیمان
نوری
۶- تهران – یاشار
علیزاده
۷- تهران – ولی الهی
۸- تهران – موسی
شاهسوند
۹- تهران – علی
شاهسوند
۱۰- تهران –
حسین یامی
۱۱- تهران –
سعید یوسفی
۱۲- تهران –
حمزه شاهسوند
۱۳- تهران –
خسرو بختیاری
۱۴- تهران –
علی بهبودی
۱۵- تهران –
فریدون کاظمی
۱۶- تهران –
سجاد باقری
۱۷- تهران –
عبدالله آجرلو
۱۸- تهران –
حسین عیسوند
۱۹- اسلامشهر
– تهران – ایمان رسولی
۲۰- اسلامشهر
– تهران – محسن جعفرپناه
۲۱- اسلامشهر
– تهران – آرش کهزادی
۲۲- اسلامشهر
– تهران – محمدمهدی حقگوی
۲۳- شهریار –
تهران – رضا حسن‌وند
۲۴- شهریار –
تهران – ابراهیم محمدپور
۲۵- شهریار –
تهران – آزاده ضربی
۲۶- شهریار –
تهران – مهدی پاپی
۲۷- شهریار –
تهران – حسین قدمی
۲۸- شهریار –
تهران – مهدی دائمی
۲۹- شهریار –
تهران – احسان شیری
۳۰- شهریار –
تهران – میلاد نجهوند
۳۱- شهریار –
تهران – … مومنی
۳۲- شهریار –
تهران – علی‌الله امینی
۳۳- شهریار –
تهران – قاسم رضایی
۳۴- شهریار –
تهران – یارمحمدی
۳۵- بهارستان
– تهران – فاطمه حبیبی
۳۶- بهارستان
– تهران – گل‌آقا نوری
۳۷- قدس –
تهران – حسین شهبازی
۳۸- قدس –
تهران – جواد بابایی
۳۹- قدس –
تهران – … علیزاده (مرد)
۴۰- اهواز –
محمدرضا عسافی زرگانی
۴۱- اهواز –
حمزه سواری
۴۲- اهواز –
میثم مجدم
۴۳- اهواز –
رضا عطیه النیسی
۴۴- بهبهان –
محمدحسین قنواتی
۴۵- بهبهان –
مهرداد دشتی‌زاده
۴۶- بهبهان –
احسان عبدالله‌نژاد
۴۷- بهبهان –
محمود دشتی‌زاده
۴۸- بهبهان –
احمد حشم‌دار
۴۹- بهبهان –
شبنم دیانی
۵۰- بهبهان –
… تدین
۵۱- بهبهان –
فرزاد انصاری (فرزاد تز می‌پور)
۵۲- خرمشهر –
میثم منیعات
۵۳- خرمشهر –
میلاد حمیداوی
۵۴- خرمشهر-
میثم عبدالوهاب عدگی‌پور
۵۵- خرمشهر –
خالد منیعات
۵۶- خرمشهر –
علی غزلاوی
۵۷- خرمشهر –
ابراهیم مطوری
۵۸- رامهرمز
– هادی قربانی
۵۹- رامهرمز
– … موسوی
۶۰- شوشتر –
احمد موسوی جعاوله
۶۱- آبادان –
علی بغلانی
۶۲- ماهشهر –
… حطاوی
۶۳- ماهشهر –
قاسم باوی
۶۴- ماهشهر –
محمد خالقی
۶۵- ماهشهر –
عدنان هلالی
۶۶- ماهشهر –
مجتبی عبادی
۶۷- ماهشهر –
منصور دریس
۶۸- ماهشهر –
عباس(رضا) عساکره
۶۹- ماهشهر –
احمد خواجه آلبوغلی
۷۰- ماهشهر –
محمد خالدی
۷۱- ماهشهر –
علی خواجه آلبو علی
۷۲- ماهشهر –
حمید شیخانی
۷۳- ماهشهر –
خانم عتیقی
۷۴- شیراز –
مهدی نکویی علی‌آبادی
۷۵- شیراز –
رضا جعفری
۷۶- شیراز –
مجید هاشمی
۷۷- شیراز –
عبدالله قویمی
۷۸- شیراز –
… پارسایی
۷۹شیراز – …
پارسایی
۸۰- شیراز –
جانفشان اسدی
۸۱- کلار –
شیراز – رسول قویمی
۸۲- سنندج –
مظفر صیفی
۸۳- سنندج –
علی بغلانی
۸۴- بوکان –
شلیر دادوند
۸۵- بوکان –
هیوا نادری
۸۶- مریوان –
مهران تاک
۸۷- مریوان –
بهروز ملکی
۸۸- مریوان –
عثمان نادری
۸۹- مریوان –
دانیال استواری
۹۰- مریوان –
ادریس بیواره
۹۱- مریوان –
عثمان احمدی
۹۲- مریوان –
آرین رجبی
۹۳- جوانرود
– حمزه نقدی
۹۴- جوانرود
– یونس هوشنگی
۹۵- جوانرود
– کاوه رضایی
۹۶- جوانرود
– جبار تجاره
۹۷- جوانرود
– سلمان رحمانی
۹۸- جوانرود
– کاوه محمدی
۹۹- جوانرود
– براهیم مرادی
۱۰۰- جوانرود
– مبین عبداللهی
۱۰۱- جوانرود
– عمران ولیدی
۱۰۲- کرمانشاه
– مظفر ظهیری
۱۰۳- کرمانشاه
– نادر بیرانوند
۱۰۴- کرمانشاه
– محمد میرزایی
۱۰۵- کرمانشاه
– مظفر وطن‌دوست
۱۰۶- کرمانشاه
– یونس عزتی
۱۰۷- کرمانشاه
– مصطفی فرزامی
۱۰۸- کرمانشاه
– نادر بیژنوند
۱۰۹- کرمانشاه
– نعمت حسینی
۱۱۰- کرمانشاه
– مصطفی باکری
۱۱۱- کرمانشاه
– عبدالله شاه‌آبادی
۱۱۲- کرمانشاه
– منصور فخری
۱۱۳- کرمانشاه
– احمد منصوری
۱۱۴- کرمانشاه
– فرامرز رحیمی
۱۱۵- کرمانشاه
– عبدالرضا شیرزادی
۱۱۶- کرج –
شهرام معینی
۱۱۷- کرج –
امیر شکری
۱۱۸- پردیس
کرج – امید صالحی
۱۱۹- پردیس
کرج – آشور کلنا(هموطن مسیحی)
۱۲۰- پردیس
کرج – پدرام جعفری
۱۲۱- ملارد
کرج – هادی سرتیپی
۱۲۲- مهرشهر
کرج – حمید رسولی
۱۲۳- تبریز –
علی حسینی
۱۲۴- سیرجان –
روح‌الله نظری فتح‌آبادی
۱۲۵- گرمسار –
حسن طاووسی
۱۲۶- اردبیل –
سیدعلی فتوحی کوهساره
۱۲۷- لنگرود –
پژمان (علی) قلی‌پور