پیام تسلیت درگذشت آقای عباس برهانیان درآلمان

خبرها و مقالات دسته‌بندی نشده

هرگزنمیردآنکه دلش زنده شد به عشق        ثبت است برجریده عالم دوام ما

بااندوهی بیکران وغمی گرانبار، درگذشت نابهنگام آقای عباس برهانیان انسانی آزاده و وارسته ، بزرگ خانواده برهانیان که همه عمر پر ثمرش را با همراهی زنده یاد برادرمهربان آقای باقربرهانیان  درغمخواری وهمیاری با دردمندان ودردکشید گان سپری کردند را به همسرعزیز و خواهرگرامی و فرزندان برومند  خانم نرگس و آقایان علی ، محمد وکاوه، همینطور فامیل محترم و تمامی دوستان وآشنایان نیک اندیششان تسلیت گفته و برای همگان آرزوی بردباری و آرامش داریم ، یاد ونامشان ماندگاروجاودانه باد

خانواده های یوسف زاده ، ژیان و ذبیحی