ژیلا بنی یعقوب :هرچند نوشتن درباره کوروش هیچ اشکالی ندارد ، اما پلیس امنیت چرا بهمن را احضار کرده و برای چیست؟

خبرها و مقالات

هرچند نوشتن در باره کوروش هیچ اشکالی نداره اما بهمن تا به حال در باره کوروش هیچ مطلبی ننوشته، اونوقت پلیس امنیت احضارش کرده که بیا در باره مطالبت در این خصوص پاره ای توضیحات بده ..همین قدر ممکلت جالبی داریم! ضمنا ربطش رو هم به پلیس امنیت و کلانتری جنت آباد نفهمیدیم.

https://twitter.com/BahmanAmouee/status/118855349073128243

از پلیس امنیت تماس گرفتند که روز دوشنبه برای پاره ای توضیحات به کلانتری جنت آباد بیا. پرسیدم چرا؟ گفت: گزارش شده شما در باره کورش حرفی، مطلبی و یا پیامی داده ای. انتظار داشت تا تلفن زد بروم و دست به سینه جلویش بنشینم.