گزارش محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده در خصوص نتیجه شکایتش از رییس وقت و معاون قضایی زندان اوین

خبرها و مقالات

گزارش آقای محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده در خصوص نتیجه شکایتش به وکالت از نسرین ستوده از رییس وقت و معاون قضایی زندان بدنام اوین:

 در پی محرومیت موکلم نسرین ستوده از ملاقات با فرزندانش در سال ۱۳۹۷ به مدت بیش از ۶ هفته توسط آقای علی چهارمحالی رئیس وقت زندان اوین و آقای حمید حمیدی راد معاونت قضایی این زندان، شکایتی علیه نامبردگان اقامه گردید که به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی ارجاع گردید.

 پس از گذشت بیش از یکسال و اطاله دادرسی، امروز قرار منع تعقیب در خصوص این شکایت به اینجانب ابلاغ شد.
اگرچه این نتیجه دور از ذهن نبود، اما هدف اصلی اطلاع رسانی به افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر در خصوص ظلمی است که به این وکیل شریف و فداکار و خانواده‌اش روا داشته می‌شود.

به امید آزادی

Mohammad
Moghimi
محمد مقیمی