یک حکومتِ نادان خود موجب زوال خود را فراهم می‌کند، دکتر محمدعلی اسلامی

خبرها و مقالات

بعد از کودتای ۲۸ مرداد، سه خاصیّت در حکومت بود که او را آرام‌آرام به نابودی کشاند: ۱.بیش از حد بر تجدّدِ صنعتی تکیه کرد و این برای ملّتِ ایران قابل جذب نبود.

۲.بیش از حد دستخوشِ غرور شد و نارضایتیِ خاموشِ مردم را دستِ کم گرفت. ۳.همۀ نیروی خود را صرفِ حفظِ موجودیّتِ خود کرد و نیازهای اصلی ملّت را نادیده گرفت.

                                      چو تیره شود مرد را روزگار           همه آن کند کش نیاید به کار

سیمای یک فرهنگمدار، ص۹۰-۹۱  خردادماه یک هزار و چهارصد   لینک کانال تلگرام در بایو صفحه اینستاگرام دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن   @eslaminodoushan
‌‏