‌ جسد ۱۸۲ کودک بومی باز در حیاط یک کلیسای کاتولیک در کانادا پیدا شد.

خبرها و مقالات

این علاوه بر ۷۵۱ جسد و ۲۱۵ جسدی است که در هفته های اخیر کشف شده اند. این «اردوگاه» ها که با فضاحت محض «مدرسه ی شبانه روزی» نامیده می شوند از ۱۸۹۰ تا ۱۹۹۶ برای زندانی کردن، شکنجه، ازار جنسی و کشتار کودکان بومی تحت برنامه های متمدن سازی/مسیحی کردن بومیان بوده اند.

نقش کلیسای کاتولیک در کشتار و ازمیان بردن مردم و فرهنگ بومی در سراسر جهان در کنار سربازان کشتارگر اروپایی در تاریخ با داستانهای دروغین «میسیونری» تصویر سازی شده است Leilaye Leili