خاتمی وانتخابات – محمد برقعی

خبرها و مقالات

آقای  خاتمی ازهمگان دعوت کرده که در انتخابات شرکت
کنند حتی اگر کاملا مخالف حکومت باشند . این فراخوان نه تنها مورد قبول مخالفین
حکومت نیست ، بلکه جمع وسیعی از اصلاح طلبان نیز.پذیرای آن نیستند ، و پاره ای
از آنان علیه آن موضع گرفته اند. جالب تر آن که صحبت های تا چند ماه پیش ایشان نیز
این حال و هوا رانداشت ، و می گفتند حکومت چنان در نظر مردم غیر قابل قبول شده که
حتی دعوت امثال ایشان نیز مردم را به پای صندوق های رای گیری نمی آورد .لذا کمتر
کسی پیش بینی این فرخوان را می کرد .

شرکت در انتخابات بدون اصلاح
قانون  انتخاباتُ از جمله
محدود شدن اختیارات شورای نگهبان

افراد  برای شرکت در انتخابات
دو عامل را در نظر می گیرند یکی سیاست های حکومت وعملکرد آن در رابطه مردم ودیگری
عوامل بیرونی وامنیت کشور .درجه تکیه بر هریک از
این دو سبب تفاوت نظر در شرکت در انتخابات می شود. طیفی از مردم بر آنند
که بدون اصلاح قانون انتخابات و ایجاد شرایطی که انتخابات سالم صورت بگیرد و مردم
آزادانه نمایندگان واقعی خودرا انتخاب کنند انتخابات نه تنها امری بی حاصل است
بلکه تسلیم به خواسته  های زور گویانه حاکمان و قدرت
گرفتن بیشتر نیروهای انحصار طلب  است.  جمعی در این روند تا بدانجا پیش
میروند که معتقدند که دشمنان اصلی مردم ومانع اصلی رشد جامعه همین اصولگرایان
هستند.  کسانی که اطاعت از
رهبری را اصل می دانند.از جمله اینان سپاه و
نیروهای امنیتی، واحزاب و  نهاد های قانونی ای که
سیاستشان مبتنی بر پیروی از رهبراست. در مورد خطر دشمنان
ایران هم ، که از همه سوی بسیج شده اند نیز بر آنند که این خود در اثر عملکرد همین
طیف است .هم چنین مدعی هستند که اصولگرایان  واصلاح طلبانی چون آقای
خاتمی در مورد   خطر دشمنان خارجی
مبالغه می کنند ، تا با هراساندن مردم آنان را به پای صندق رای گیری بکشانند.
اینان مردم را ازسوریه
ای شدن ایران ، و پاره پاره شدن کشور وحملات ویران گرانه ای چون لیبی و عراق کردن
می گویند. اما واقعیت آن است  که همه این خطرات خیالی هستند.

اصلا خود این تهدید های
خارجی نیز حاصل سیاست های توسعه طلبانه همان مجموعه تحت رهبری آقای خامنه ای است .والا یک ایران دموکرات
به خوبی و با امنیت کامل به سر می برد .کشوری به دنبال ضعیف
کردن ایران نیست ُ چه رسد به حمله به آن وویران کردن آن .البته بسیاری از این
گروه حمله به لیبی را هم ؛ اقدام بشر دوستانه خواندند ، وبرآنند که
حاصل حمله به عراق و افغانستان ، نجات این کشورها از دست دیکتاتور وارتجاع مذهبی ، وپایه ریزی حکومت های
سکولاردموکرات است .کاری که ایران مانع
تحققش در سوریه شد.

شرایط ایران از دیدگاه
آقای خاتمی

آقای خاتمی تمام زور
گویی هاُ ُ انحصار طلبی ها ُ فساد گستردهُ قانون شکنی هاُی اصولگرایان را قبول
دارد ،ذو خود از بزرگترین قربانیان آن است ، اما آنها را عوارص فرهنگی جامعه ایران
می داند. و مثل عموم مخالفان نظرش ، خود را پاک و حریف را
سراپا آلوده نمی داند.در نظر او درهردو گروه
نیروهای شریف و آلوده هستند. و مهمتر آن که بسیاری
از موارد خطای هر یک از آنان ، حاصل اندیشه آنان است ، تا خباثت ذاتی.
نمونه ای چند بیاورم:

روحانیون در مبارزات
انقلاب مشروطه نقش بسیار مهمی داشتند. آنان نیز چون دیگر اقشار ملت خواستار رسیدن
به  کشورهای پیشرفته و خانه تکانی ذهن خود
بودند ، تا آنجا که یک روحانی معتبر راهم بر دار کشیدند ، و مراجع اصلی نوشتند
خطرناک ترین استبدادها استبداد دینی است . اما همین که نیروهای سکولار به رهبری
رضاشاه قدرت را به دست گرفتند ، به جای آن که با به بازی گرفتن آنان اجازه بدهند
آنان خانه تکانی ذهنی کنند ُ کاری که در اروپا پیش آمد با تمام وجود توی دهن آنان
زدند، و آنان را به بیغوله های حوزه ها راندند.و حال روحانیت انتقام آن ناسپاسی را
می گیرد وبا بی اعتمادی کامل به سکولارها رویا بر قراری حکومت دینی آرزو ییش را در
سر می پروراند. . حجاب نماد این سرکوب و انتقام است

کارنامه هفتاد ساله این
حکومت مدعی سکولاریسم و مدرنیته  چنان
ناموفق بوده که در سال ۱۳۵۷ ملتی علیه فساد سیاسی واقتصادی آن بر پا خواست .
جکومتی که همه جا سرش بر در درگاه نیروهای خارجی بود ، وهر دو پادشاهش حکومتشان را
از آنان داشتند

دکتر مصدق تنها نخست
وزیر ملی و قانون مدار را با بی شرمی بسیار سرنگون کردند و مسیر ترقی آن را با
کودتا سد کردند . در این جا نه شاه و دربار که روحانیت نیز در براندازی
او وتائید کودتا شریک بود . تنها حزب توده نبود که
خیانت کرد امثال بقایی و مکی نیز زیر پای مصدق را خالی کردند.وعمده این اختلافات بر
سر جاه طلبی های شخصی بود تا اختلاف عقیدتی .

پس از انقلاب نیز همگان
بر آنند که اگر بجای روحانیت هر گروه دیگری قدرت را می گرفت  انحصار طلبانه به دنبال حذف دیگران
می رفت . وامثال مهندس بازرگان و نهضت آزادی و آقای بنی صدر
استثنا بودند

اصلاح طلبانی که حال بر
خاتمی فشار می آوردند که با عدم شرکت در انتخابات اصولگرایان انحصار گر را طرد کند
، فراموش کرده اند که زمانی که بر مرکب قدرت نشسته بودندچه گونه در میدان قدرت یکه
تازی  کردند که حاصلش گرد
آمدن مطرودان به دور احمدی نژادشد

آیا پس از این همه
تجربه ، نیروهای سیاسی دست از انحصار طلبی بر داشتند . همین که دیدندجنبش سبز
با قدرت پرچم مبارزه با اصولگرایان حاکم را بر افراشته است ومردم به آن روی کرده
اند، هرنیرویی از گوشه ای به ویژه در خارج از کشور که امکانش بود سربرداشتند که
جنبش سبزما هستیم ، نه موسوی وکروبی مذهبی صاحب مقام در جمهوری اسلامی

گرایش انحصار طلبانه را
نه در میان حکومتیان که در نیروهای اپوزیسیون به راحتی می توان دید ، گرایشی که در
صورت گرفتن قدرت از نظر به عمل کشانده می شود . نمونه ای چند بیاورم :

. یکی از مطرح ترین اینان که سابقه زندان و همراهی با مهندس سحابی را دارد ُ در
نقد نظر آقای خاتمی نوشته که اصلاح طلبانی که با خاتمی همراه شده اند سه دسته اند
و انگیزه همه آنان سود طلبی و منافع شخصی است از رانت خواری تا دستبابی به مقامی
خوب. با چنین دیدی اگر ایشان به قدرت برسند اصولگرایان را
که هیچ ، بدنه اصلی اصلاح طلبان را نیز باید طرد کند .زیرا آنان به دلیل سود
جویی استدلالات چون روز روشن ایشان را مبنی بر تحریم انتخابات در شرایط موجودرانمی
پذیرند

آن دیگری که سر دبیر
یکی از رسانه های معتبر است به دلیل نفرت عمیقی که از اصولگرایان و حواشی آن دارد
حاضر نیست حتی یک امتیاز هم به این حکومت بدهد. در حالی که دنیا از
هژمونی ونفوذ ایراان در لبنان و سوریه و عراق و فلسطین و یمن می گویند و بهمین سبب
بر آنند که باید سرکوب شود. واسراییل و عربستان و
امارات و مصرآتش این تنور را شعله ورتر می کنند. می نویسند ایران در
تمام جبهه ها شکست خورده است. بشار اسد برای تدوین
قانون اساسی با ترکیه و شوروی می نشیند و ایران را بیرون  در نگه میدارد .یمنی ها از حمایت بی
حاصل ایران ناامید شده اند.فلسطینی ها حتی حما س
به ایران پشت کرده اند .در عراق هم نیروهای
عراقی در هر فرصتی به دنبال نجات خود از نفوذ ویرانگر ایران هستند.با این حساب تکلیف ایران
در پاکستان و افغانستان و آسیای میانه معلوم است. شوروی هم هرجا امکانی
پیش بیاید ایران را قربان منافع خودمی کند .

دنیای نویسنده اگر دنیا
فرشته و دیو نبود- دیدی که ناگریر به انحصار طلبی می انجامد-می توانست مثل عموم
جهانیان نفوذ ایران را در منطقه ببیند، ولی می گفت این نفوذ به ضرر ایران است.
وسبب تحکیم قدرت انحصار
طلبان به قیمت فدا کردن منافع مردم ایران شده است

این نظرات تازه  از سوی کسانی است که به
تحول باور دارند  و آن را هم با حفظ
استقلال و به شیوه مسالمت آمیز می خواهند. والا مابقی یک راه برای
نجات بیشتر نمی شناسند و آن سرنگونی نظام است ، وبرای آن یا به بیگانگان امید بسته
اند، یا دردنیال خیال و اوهام زیست می کنند.اینان ایران رادر قعر
ضلالت و بدبختی می بینند، و امثال خاتمی را خائنانی که بیهوده می کوشند سقوط این  نظام پوسیده را عقب
بیندازند

خاتمی بر آن است که راه
اصلاح جامعه فراگرفتن زیست در کنار یک دیگر، ومبارزات مدنی پیگیر و رشد اجتماعی
است .همان که گفته می شود بلای ما ا”ستبداد”
است نه “مستبد؛”
وی که از عمق یک فرهنگ
مذهبی آمده و تمام خانوده اش روحانی بوده اند و در عین حال با بخش مدرن جامعه
همراه شده ، توانسته ضعف و قدرت، پاکی و ناپاکی هردو بخش را ببیند ، و بر آن شود
که  ضمن مبارزه با حاکمان
ستمگر و زور گوی ، تمام مدت به آلترناتیو های آن نیز بدون تعصب نگاه کند

. وی بر آن است که

1- ملت ایران از اقشار گوناگون تشکیل شده و در هر قشری
هم انسان ها پاکی و شریفی که غم ایران وایرانی را دارند وجود دارد ، وهم انحصار
طلبان متعصب و سودجویان چپاولگر. برای او همه این اقشار
به عنوان ایرانی مورد توجه و احترام هستند ،روحانی و دانشگاهی ، بازاری و متخصص
اداری،بسیجی و سپاه ، دانشجو وطلبه ، گردانندگان هیات هاو تکیه ها و مساجدو برگزار
کنندکان تاتر و سینما، روسای مجالس مذهبی و دسته های عزادارس وبرگزارکنندگانها ی
انجمن های فرهنگی و اجتماعی، مداحان و خوانندگان . از امثال هدایت و آخوند
زاده متعصب وپرخاشگر که بگذریم این وسعت نظر  در میان متجددین ، با تمام ادعای
آزاد اندیشی شان ، بسیار کم دیده می شود

 2- سیاستی موفق است و ثمر
بخش که واقعیات را در نظر بگیرد.شرکت نکردن در انتخابات
چه حاصلی دارد. آیا سبب می شود که اصولگرایان  قدرت را رها کرده و عنان اداره
کشور را به مخالفین خود بسپارند یا بر همه ارکان مملکت چنگ بیندازند و هر حرکتی را
در نطفه خفه کنند. آیا ملت امنیت خود را فدای آزادی می کند .
ضرب المثلی است که سگ
ولگرد بیشتر موثر است تا شیر خفته.

 اپوزیسون با تجربیات
این سالها بر آن شده تنگ نظری ها و داوری های متعصبان زمان شاه خود  را کنار بگذاردو با کسانی که چون
او نمی اندیشند وارد گفتگو بشود ولی توجه ندارند هنر در پذیرش بی قدرتانی چون خودش
نیست که این مصداق “بوره سوته دلان گرد هم
آییم؛ است. نه تکثر گرایی واقعی در سیاست. از مخالفان زمان شاه می
شنویم که ناتل خانلری با سپاه دانش و بهداشت خود بزرگترین خدمات را به کشور کرد .یا نوارهای اردشیر زاهدی
را پخش می کنند  ولی آیا هیچ کدام
حاضرند با مقامات کنونی با احترام به گفتگو بنشینند واز کارهای خوب او تجلیل کنند.  یا باز همان داستان زمان شاه است
که هرچه ازحکومت می آید سیاه است. و این امر در خارج از
کشور که اجباری و نیازدر کار نیست تقریبادیده نمی شود

تهدید های خارجی

ایشان مثل عموم مردم
ایران و جهان بر آنند که ایران در معرض خطر مهاجمین است ، و هر لحظه ممکن است با
یک اشتباه محاسباتی یا توطئه اسرائیل و عربستان ویا موقعیت ترامپ ایران مورد تهاجم
قرار گیرد.،
حتی اگر نیت از این
حمله ضربتی محدود باشدبه احتمال بسیار به یک جنگ فراگیر منتهی می شود ، امری که جز
مزدوران بیگانه هیچ ایرانی خواستار آن نیست . بنابر این اولویت در
زمان کنونی پیشگیری از این فاجعه است و مسلما در این باب روی نیروهای جنگ طلب و
شهادت خواه در حکومت نمی توان حساب کرد.از دید خاتمی این پی
گیری  به دو دلیل مهمترین و
ظیفه نیروهای ملی و مردمی با هر عقیده ای است

  1. پیشگیری از ویرانی ایران

تداوم رشد سریع اجتماعی
در پناه حفظ امنیت

  کسانی که فلسفه آقای
خاتمی را نمی شناسند ،چون مثل آنان انقلابی نمی اندیشد وی را یزدی ترسو و  رئیس جمهور تدارکچی می خوانند بی آن که به توجه
کنند که او سالها است سرسختانه در برابر ستم حاکمان ایستاده تا بدانجا که با آنکه
محبوب ترین سیاستمدار ایران است حتی اجازه شرکت در مجلس عزای عزیزانش را ندارد و
چاپ عکس او ممنوع ا ست.از این روی برای شماتت
کنان ایشان این شعر ناب حافظ را باید خواند    

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز     نقشش به حرام ار خود
صورت گر چین باشد