خبربازداشت مداحان اسرائیل درایران !!!!، مداح مرتبط با مفسدان اقتصادی که می‌گفت “به اندازه هیکلم طلا دارم”

محمود تاری از مداحان معروف تهران، در مصاحبه با ایرنا با انتقاد از ارتباط برخی از مداحان با “مفسدان اقتصادی” گفت: “این به خاطر دنیاطلبی این دسته از مداحان است. مداحان با این افراد ارتباط داشتند و از آنها ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پول می‌گرفتند. یکی از همین آقایان که با این افراد ارتباط […]

ادامه مطلب

سخنان خمینی در 55 سال پیش ، خطاب به رژیم شاه شما خیال می کنید آن دزدی که شب ها از دیوار با آن همه مخاطرات بالا می رود و یا زنی که عفت خود را می فروشد، تقصیر دارد؟؟ وضع معیشت بد است که شب و روز این همه جنایات و مفاسد در روزنامه […]

ادامه مطلب

پریسا رفیعی فعال دانشجویی از بازداشتگاه های غیرقانونی و بی نام و نشان اطلاعات سپاه نوشت

پریسا رفیعی فعال دانشجویی که سال ۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود در نامه‌ای سرگشاده نوشت: امروز قریب به یکسال و نیم از موج بازداشت‌های دی ماه ۹۶ که صدها دانشجو، ده ها فعال صنفی دانشجویی و کنشگران عرصه آموزش رایگان را به مجازات‌های حبس و شلاق محکوم ساخت می گذرد. علیرغم آنکه صدای […]

ادامه مطلب