homayounshajarian . خاک پای مردم ایران به دیار معشوق پرواز کرد سپاسگزاریم از همه شما مردم قدر شناس و بینظیر، برای همه چیز ، برگزاری مراسم تشیع پدر ، همایون شجریان

خبرها و مقالات

شما خود صاحب عزا هستید و ما هرآنچه از دستمان برآید برای هزاردستان مان و این عشق بزرگ خواهیم کرد. نه فقط امروز که سخت ترینِ روزهاست، بلکه در فرصتها و بزنگاه های بهتر و مناسب تر

برنامه ریخته شده برای پدر این چنین است که سحر گاهان فردا پس از خوانده شدن نماز بر پیکرشان، از بهشت زهرا به زادگاهشان در مشهد عزیمت داده می شوند تا در آنجا مراسم تشیع انجام پذیرد وایشان در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی به خاک دوست سپرده شوند.

امیدواریم که در این ایام پر خطر یکایکتان در سلامت مطلق باشید.   همایون شجریان     ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹